Konkurs na obsługę delegowań pracowników za granicę w IV kwartale 2012 roku

Szanowni Państwo!
Informuję, że Izba Pracodawców Polskich, największa organizacja zrzeszająca firmy delegujące pracowników za granicę, rozpisała konkurs na obsługę delegowań pracowników za granicę w IV kwartale 2012 roku.
 
Do Izby oraz portali internetowych, działających pod patronatem Izby (www.entsendung.pl, www.globalemployment.eu, www.pflegeinstitut.pl, www.pracaczasowa.eu, www.delegowanie.pl, www.ipp.org.pl), zgłaszają się regularnie firmy zagraniczne zainteresowane:
1) znalezieniem w Polsce firmy rekrutującej pracowników za granicę,
2) delegowaniem polskich pracowników za granicę w ramach świadczenia usług transgranicznej pracy tymczasowej,
3) delegowaniem polskich pracowników za granicę w ramach świadczenia transgranicznych usług outsourcingowych.
 
Zarząd Izby podjął decyzję o wyłonieniu w drodze konkursu trzech firm, do których w czwartym kwartale 2012 roku będą kierowane wszystkie zapytania napływające z zagranicy.
 
Termin składania aplikacji mija w dniu 15.09.2012 roku.
 
Aplikacja powinna się składać z
1) danych firmy aplikującej (firma spółki, NIP, REGON, KRS, zarząd, adres, nr wpisu do KRAZ (dla agencji pracy), www, nr tel., email),
2) zwięzłej informacji n/t działalności firmy (ilość pracowników, współpracowników, zleceniobiorców etc. w dniu 30.07.2012 r., obszary działalności firmy, profil firmy),
3) informacji n/t doświadczenia firmy zakresie objętym konkursem (rekrutowanie za granicę, delegowanie pracowników, także pracowników tymczasowych za granicę).

Preferowane w konkursie będą firmy będące członkami Izby Pracodawców Polskich (www.ipp.org.pl), sekcji Sekcji Eksportowej Izby Pracodawców Polskich (http://www.ipp.org.pl/Zostan_czlonkiem_IPP.html) oraz firmy posiadające ważny Certyfikat CBE 701-2010/2011 - System Zarządzania Delegowaniem Pracowników (http://www.izt.org.pl/Certyfikacja.html).
 
W dniu 25.09.2012 roku z kandydatami znajdującymi się na „krótkiej liście” (pięć –siedem firm wyłonionych po pierwszym etapie selekcji) zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne mające na celu wyłonienie zwycięzców konkursu.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 28.09.2012 roku.
 
Aplikacje konkursowe prosimy nadsyłać wyłącznie mailem na adres dyrektor generalnej IPP p. dr Joanny Bzdok: joanna.bzdok@ipp.org.pl